Phòng trưng bày sáng chế

Phòng trưng bày sáng chế

06/07/2018 2:53:48 PM | 2593

Kanepackage Việt Nam tổ chức chương trình "Thiết kế xuất sắc" để bình chọn cho sản phẩm có cải tiến về kỹ thuật tốt. Chương trình luôn được tổ chức 6 tháng một lần. Chúng tôi luôn dành riêng 1 phòng có diện tích khoảng 200m2 để trưng bày các sản phẩm tiêu biểu. Qua cuộc thi này cũng là động lực để các cán bộ công nhân viên trong công ty tìm tòi, sáng tạo ra các sản phẩm mới chất lượng hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phòng trưng bày sáng chế

Phòng trưng bài sản phẩm 1 Phòng trưng bài sản phẩm 2 Phòng trưng bài sản phẩm 3 Phòng trưng bài sản phẩm 4 Phòng trưng bài sản phẩm 4
Phòng trưng bài sản phẩm 25 Phòng trưng bài sản phẩm 6 Phòng trưng bài sản phẩm 5 Phòng trưng bài sản phẩm 9 Phòng trưng bài sản phẩm 10
Phòng trưng bài sản phẩm 11 Phòng trưng bài sản phẩm 12 Phòng trưng bài sản phẩm 13 Phòng trưng bài sản phẩm 14 Phòng trưng bài sản phẩm 15
Phòng trưng bài sản phẩm 16 Phòng trưng bài sản phẩm 17 Phòng trưng bài sản phẩm 18 Phòng trưng bài sản phẩm 19 Phòng trưng bài sản phẩm 20
Phòng trưng bài sản phẩm 21 Phòng trưng bài sản phẩm 22 Phòng trưng bài sản phẩm 23 Phòng trưng bài sản phẩm 24 Phòng trưng bài sản phẩm 8

Gửi liên hệ


Bài viết cùng chuyên mục

© 2018 Copyright by kanepa.com.vn. All rights reserved. Đang online: 169   Tổng truy cập: 434,836