Các hoạt động xã hội (CSR)

Dự án này được gọi là "KP Trái Đất Xanh", Tập đoàn KP đặt mục tiêu trồng mới 7 triệu cây Mangroves trong 5 năm và liên tục duy trì chăm sóc. Điều này là để đáp ứng các nhu cầu hướng tới giảm thiểu sự đe dọa ấm lên trên toàn cầu. Công ty chúng tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy Tập đoàn KP quan tâm chăm sóc cho môi trường, đồng thời chúng tôi muốn quảng bá về việc sử dụng tài chính kinh doanh của chúng tôi.kp planting

  • An ultimate Cushion Designing can achieve minimize material usage.
  • Every purchase of our Package Component, we plant One(1) Mangrove seedling.
  • We provide the service to show our customer how much CO2 has been saved by purchasing our products.

 

Các hoạt động xã hội (CSR)

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 4 bản ghi được tìm thấy.
© 2018 Copyright by kanepa.com.vn. All rights reserved. Đang online: 41   Tổng truy cập: 432,107